Film-/mediepedagoger

Film i Skåne samlar ett nätverk av duktiga film-/mediepedagoger som fungerar som resurs för arbetet i skolan och andra pedagogiska sammanhang där film/rörlig bild ingår. Spetskompetens finns inom alla film-/mediepedagogiska områden, från förskola till äldreomsorg, och uppdragen skräddarsys. Kontakt tas direkt mellan uppdragsgivare och pedagog, liksom kostnadsdiskussioner och fakturering. Om tekniken inte finns hos uppdragsgivaren går den att hyra från AV-centraler eller andra tekniska supportcentra. Nedan presenteras de olika pedagogerna med kompetens och intresseområden, samt kontaktuppgifter.

Carolina Falk, konsulent Barn och Unga, kan ge råd om pedagogiskt upplägg och även hjälpa till att hitta lämplig pedagog. Du kan läsa mer om Barn och Ungas utbud i foldern:

 

pdfLära med film - på lek och allvar 2017-2019

pdfLära med film - på lek och allvar 2016/2017

pdfLära med film - på lek och allvar 2013/2015

 • Skapande Fiction
 • Filmregi
 • Redigering
 • Verkstad för skådespeleri framför kameran

• filmrally
• filmanalys
• pedagogiska filmprojekt
• Skapande-skola & fortbildning i Ystad Studios Film Camp

 • Kreativa workshops 
 • Filmrally
 • Filmproduktion: från scratch till färdig film
 • Kreativa workshops
 • Filmproduktion: från teori till praktik
 • Film: intermedia, stil och form
 • Film- och textanalys

 

*filmrally
*inspirationsföreläsningar
*filmanalys
*redigering

• filmworkshops
• filmföreläsningar
• elever möter filmare
• konst & film

• ungas delaktighet & kreativitet
• skrivövningar
• manus & dramaturgi
• blandade konstformer

 • animationsworkshop
 • lärarfortbildning
 • filmföreläsningar
 • elever möter filmare
 • Workshop: Skapa och berätta med digitala spel
 • Skapande skola, workshops, lärarhack, barnhack och inspirationsföreläsningar 
 • Digitala spel, programmering, Scratch, interaktivt berättande, 
 • Analys av digitala spel, grafik & ljudframställning för spel

 

• praktiska filmkurser
• dramaturgi
• manusskrivande
• från idé till färdig film 
• Skapande-skola & fortbildning i Ystad Studios Film Camp

• Manusskrivande och kreativitet
• Animation med iPads
• Workshops för pedagogisk personal
• Dramaövningar och skådespeleri framför kameran

• praktiska filmkurser
• skådespeleri, pedagogiska projekt rörlig bild
• animationsworkshop 
• Skapande skola & fortbildning i Ystad Studios Film Camp 

 

*Samhällsinriktade dokumentärer

*Journalistiska intervjuer

*Manus

*Filmregi

• filmrally
• animation
• föreläsningar
• Skapande-skola med Film Centrum Riks 

• filmrally 
• redigering
• manus övningar
• filmfestival på skolan

Film i Skåne
Elis NIlssons väg 12
271 39 Ystad

Malmökontoret
Friisgatan 19 B (OBS! endast besöksadress)

KONTAKTA OSS

FILM I SKÅNE PÅ FACEBOOK

filmiskane logo neg h180

Upp