Skapande skola, Filminstitutet och tips

Film i Skåne ger gärna tips om pedagoger som kan arbeta med film och rörlig bild, och som också kan utforma insatser som skräddarsys för den enskilda kommunen eller skolan. Vi tipsar gärna om aktuella filmer för de minsta, skolbiofilmer samt andra barn och ungdomstitlar som kan fungera för slutna visningar och andra arrangemang. På Skolverkets och Filminstitutets hemsidor hittar du mer information om att visa film i skolan, alltifrån upphovsrättighetsguider till tips om hur man bokar filmer samt inte minst hur man kan jobba med filmen före och efter visningarna. Filminstitutet ger regelbundet ut filmhandledningar till aktuella barn-och ungdomsfilmer.

 

Tips om sökbara medel:

Skapande Skola söks hos Kulturrådet

Medel för Skapande Skola söks hos Kulturrådet. Stödet kan sökas av både offentliga och fristående skolor för årskurs 1-9, men måste sökas av skolans huvudman, det vill säga kommuner eller kommundelsnämnder med huvudmannaansvar. Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats, och bör innehålla beskrivning av planerade insatser, målgrupp, budget och handlingsplan. Handlingsplanen bör ha sin utgångspunkt i läroplanens beskrivningar om kulturens roll i skolan och FN:s konvention för barns rättigheter. Den ska innehålla en beskrivning av hur man avser att arbeta med att göra konst och eget skapande till en del i lärandet. Avsikten är också att eleverna ska ha inflytande över de verksamheter som ingår.
I följande rapport (länk) kan Du läsa om ett större Skapande skola-projekt som genomfördes under 2016 med medel bland annat från Film i Skåne: Erövra uttryck i samspel med andra

 

Stöd till filmkulturell verksamhet barn och ungdom

Filminstitutet fördelar stöd till kommunal verksamhet i t ex förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet kan användas som komplement till Skapande skola för t ex fortbildning av personal. Två söktillfällen per år, i mars och i oktober. Läs mer om stödet på Svenska Filminstitutets hemsida filminstitutet.se under rubriken Sök stöd - Barn och unga.

Länktips:

Regeringskansliet - Skapande skola

Kulturrådet - Skapande skola

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Film i Skåne
Elis NIlssons väg 12
271 39 Ystad

Malmökontoret
Friisgatan 19 B (OBS! endast besöksadress)

KONTAKTA OSS

FILM I SKÅNE PÅ FACEBOOK

filmiskane logo neg h180

Upp