Rapporter

Eslövs kulturskola genomförde under 2018 ett stort projekt för att stärka elevers film-och bildkunnighet. Ca 340 elever från 17 mellanstadieklasser runt om i kommunen deltog. Filmpedagog Mia Hulterstam kom ut i klassen och hade en halvdags workshop där hon ledde eleverna i fotoövningar framtagna av Barnfilmskolan på Akademi Valand, varvat med diskussion och reflexion. Av 5000 av elevernas foton valde hon ut 500 fantastiska bilder för en gigantisk fotoutställning på Eslövs stadsbibliotek. Utställningen var mycket uppskattad. 

Barnens bilder gav alla Eslövs invånare möjligheten att få se världen från deras synvinkel och genom att visa upp sina bilder fick barnen känna att det de har att säga och visa tas på allvar. Demokrati genom konstnärligt skapande!

Projektet genomfördes med stöd av Svenska Filminstitutet och i samarbete med Film i Skåne. 

Rapport om ett projekt för alla fjärdeklassare i Eslövs kommun

Målen med projektet har varit att:

• Eslövs kulturskola ska nå fler barn än idag, barn från olika samhällsklasser och från olika platser inom Eslövs kommun.

• Eslövs kulturskola vill hitta vägar att samarbeta med skolorna i klassrummen

• Förmedla kunskap inom film- och bildberättande till elever i Eslövs kommun

• Hitta former för detta arbete som kan förmedlas vidare och kan tas upp av andra kulturskolor

• Hitta ett fungerande koncept som Eslövs kulturskola kan fortsätta med

Idag sker mycket kommunikation genom rörlig bild och foto. Detta projekt har syftat till att väcka intresse och förståelse hos eleverna för bilden som ett språk. Att få syn på vad en bild förmedlar och hur de själva kan överföra mening genom sina bilder. Det har även varit viktigt att förmedla känslan av att deras bilder av världen är viktiga, att de har något att säga som är intressant för andra att höra. Du kan ladda ner rapporten via följande länk:

pdfrapport_erovra_kam.pdf

Handledning - Erövra kamerans språk

En halvdags workshop i klassrummet där eleverna tar bilder med varsin iPad/smartphone/digitalkamera. En keynotepresentation varvas med övningar och diskussioner.Övningarna är utvecklade av Barnfilmskolan på Akademi Valand vid Göteborgs Universitet. Här kan man läsa mer om övningarna: https://www.kameransabc.com

Denna handledning beskriver ett projekt genomfört av Eslövs kulturskola i Eslövs kommun under våren 2018 i 17 mellanstadieklasser. Koncept passar till åk4-6 men med lite modifikation kan det passa F-klass - gymnasiet. Du kan ladda ner handledningen via följande länk:

pdfhandl_erovra_kam.pdf

 

Maria Söderling, VIS Vetenskap I Skolan, har på uppdrag av Film i Skåne dokumenterat pilotprojektet ”Skapande skola - Cirkus Imago, animerad film och digitala spel” på Kulladalsskolan, en F-5 skola i Malmö. Rapporten ”Erövra uttryck i samspel med andra” släpptes på Film i Skolan-dagen 23 mars på biograf Panora i Malmö. Du kan ladda ner rapporten via följande länk: Rapport erövra uttryck....

fredag 3 februari 2017

Nostradamus Screen Visions 2017

Denna aktuella rapport av Johanna Koljonen om dagsläget och framtiden för den rörliga bilden presenterades under Göteborg Filmfestival. Ladda ner och läs den här: Nostradamus Screen Visions 2017

fredag 3 februari 2017

Talangutveckling i Sverige

Under Göteborg Film Festival presenterades "Talangutveckling i Sverige" av Hanna Sohlberg för Svenska Filminstitutet. Ladda ner rapporten här: Talangutveckling i Sverige

onsdag 4 februari 2015

En sexa Skåne

I början av hösten 2012 tog ett gäng filmare som kallade sig S:t Knutsgruppen kontakt med Film i Skåne. De sex gruppmedlemmarna ville göra var sin långfilm på ett år för en budget på 100 000 kr vardera. Film i Skåne skulle finansiera. Några veckor senare var det klart. Film i Skåne gick in med utvecklingspengar och för filmarna var det bara att sätta fart. Projektet fick namnet "En sexa Skåne". Drygt två år senare är fyra filmer klara och två på gång. Rapporten, som är skriven av Camilla Larsson, tittar närmare på vad det blev, vad det gav och vilka erfarenheter man kan dra. Ladda ner och läs!

Talangutvecklingsprogrammet Pure Fiction som drivs gemensamt av Film i Skåne, BoostHbg och Film Stockholm/Filmbasen, är ett av de lyckade exempel som lyfts fram i Myndighetens för kulturanalys rapport "Bland förebilder och föreställningar. Jämställdhetsarbete på kulturområdet". Satsningen syftar till att bland kulturutövarna stimulera jämställdhet utifrån principen allas deltagande på lika villkor.

onsdag 5 mars 2014

Fiktionsturism i Skåne

Under hösten 2013 tittade Tourism in Skåne i en rapport närmare på Skånes möjligheter att utveckla fiktionsturism med potential att attrahera internationella besökare. Rapporten är skriven av Jenny Sahlström. I Skåne finns mycket inom fiktion; litteratur och filmer som utspelar sig här, festivaler och evenemang inom litteratur och film. Möjligheterna att utveckla turism i fotspåren av fiktion är många.

 Rapporten är en del av EU-projekt ”Utveckling av besöksnäringen”

Maria Söderlings rapport från 2013 års filmkollo i Ystad Studios. Kollot genomfördes 29 juni-6 juli och riktade sig till unga människor med funktionsnedsättning. Ansvariga pedagoger under lägret var Christina Erman Widerberg och Pia Ivarsson, och lägret genomfördes av Film i Skåne med stöd från Statens Kulturråd, Region Skåne, Studieförbundet Vuxenskolan och Barnhabiliteringen Ystad.

 

Rapport av Jenny Sahlström, Film i Skåne, 2013.

 

 

Rapport av Tobias Nielsén, QNB Analys & Kommunikation AB, 2009.

 

Biograflanserade dokumentärfilmer i Sverige 2003-2009: produktions- och finansieringsvillkor samt distributionsresultat, rapport av Karolina Lidin, SFI, 2009.

 

Rapport av Film i Skåne, Kultur Skåne och Enheten för regional utveckling, 2008

 

 Var filmarbetarna bor, var filmjobben finns och hur filmarbetarna försörjer sig. Rapport av Margareta Dahlström, Brita Hermelin, Sara Östberg, Kulturgeografiskt seminarium 1/2007, Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet

 

måndag 5 mars 2007

Digital Bio

Rapport av Svenska Filminstitutet, mars 2007

 

Rapport av Helsingborgs stad, 2007

 

Rapport av Cloudberry Communications AB, 2006 

 

 Rapport av Cloudberry Communications AB, 2006

 

Rapport av PLS Rambøll Management A/S, 2003

 

tisdag 5 mars 2002

Projektrapport RUC

Rapport av Film i Skåne, 2002  

 

måndag 5 mars 2001

Film as a Pedagogic Method

Rapport från ett studiebesök enligt Arion Scheme/EU-program Socrates, 2001

 

Film i Skåne
Elis NIlssons väg 12
271 39 Ystad

Malmökontoret
Friisgatan 19 B (OBS! endast besöksadress)

KONTAKTA OSS

FILM I SKÅNE PÅ FACEBOOK

filmiskane logo neg h180

Upp